– Stor sannsynlighet for harepest også i Røros-distriktet

Funn av døde harer flere steder.