Forelår å bruke en milliard til fylkesveginvesteringer

Myke trafikanter langs fylkesvei 28 i Os kommune.

Myke trafikanter langs fylkesvei 28 i Os kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Fylkesrådet  i Hedmark foreslår å bruke over 1 milliard kroner til fylkesveginvesteringer i perioden 2018-2021.

- Det er særlig to grep vi tar i handlingsprogrammet vi nå sender på høring. Det ene er bedre tilrettelegging for gåendeog syklende og det andre er innhenting av forfall, sier Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø i Hedmark.

238 millioner kroner til myke trafikanter

Når flere sykler eller går, bruker vi bilen mindre. Mindre bilbruk fører til færre ulykker og skader, lavere utslipp av klimagasser og støy,bedre luftkvalitet, bedre plass og kortere bilkøer. Fylkesrådet foreslår å bruke 238 millioner kroner til tiltak for gående og syklende. Midlene blir fordelt over hele fylket, både i sykkelbyene, tettbygde områder og i mer spredtbygde områder.

- Flere syklister og fotgjengere gir mindre klimautslipp og bedre folkehelse. Det er rett og slett bra for alle, sier Torp Adolfsen.

578 millioner kroner til utbedringer av fylkesvegnettet

Hedmark har et stort og omfattende fylkesvegnett på 3 844 km og med et forfall beregnet til 2,2 milliarder kroner.

- Hedmarkingen har tatt hele fylket i bruk og vi er Norges mest spredtbygde fylke. Det generer mye transport på veg. Fylkesrådet foreslår at 54 prosent av investeringsrammen går til utbedring av eksisterende veger, sier fylkesråd Torp Adolfsen.

132 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen. En visjon om at det ikke skal forekomme ulykkermed drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Fylkesrådet har lagt inn 132 millioner kroner for trafikksikkerhetstiltak i perioden.

- Vi har ingen å miste, sier Anne Karin Torp Adolfsen.

Aktuelle trafikksikkerhetstiltak er basert på grunnlag av ulykkesdata og risikovurderinger. Forslaget til handlingsplan for fylkesveger 2018-2021 er nå sendt på høring, og høringsfrist er 20. februar 2017.

Artikkeltags