Røros og Holtålen presterer godt i helseundersøkelsen

Røros ligger på 6. plass av 27 kommuner.