Tynset har lyst ut fem fulle sykepleierstillinger. Ordføreren sier behovet er umettelig

Ordfører Merete Myhre Moen ivrer for å få tilbake fulltids, desentralisert sykepleierutdanning på Tynset