Frykter politisk spill om arkivet på Tynset

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har spurt kultur- og moderniseringsministeren om arkivsaken på Tynset.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har spurt kultur- og moderniseringsministeren om arkivsaken på Tynset. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Stortingspolitiker Karin Andersen spør ministeren om arkivsaken.

DEL

Stortingspolitiker Karin Andersen (SV) fra Hedmark har sendt et skriftlig spørsmål til kultur- og moderniseringsminister Thorhild Widvey. Andersen frykter et politisk spill om arkivet på Tynset.

Ministeren har ikke svart ennå, men Andersen sier hun venter svar i neste uke.

Frykter barbert løsning

Andersen sier til Arbeidets Rett at hun frykter en annen arkivløsning enn den løsningen den rød-grønne regjeringen drev fram.

I neste uke legges forslaget til statsbudjsett fram, og Andersen er spent på om det er penger til arkivoppstart på Tynset i budsjettet denne gangen.

– Ved hver korsveg har vi foreslått en oppstartbevilgning, for å sikre og for å bekrefte at man er i gang. Det eneste som har kommet, er penger til utdanning, kommenterer Andersen.

SV vil foreslå arkivpenger 

– Arkiv på Tynset har ikke vært sittende regjerings hjertebarn, og vi vet det er sterke politiske miljøer som ønsker en arkivetablering for eksempel i Trondheim, fortsetter Andersen.

Dette er hva Andersen har spurt ministeren om:

"KS2-rapporten om helsearkiv og sentraldepot på Tynset var ferdig mars 2014, med konklusjoner og anbefalinger. Det skulle ses nærmere på arealbehov, magasinstørrelse, tomten etc. Utredningen ble brukt fra regjeringen som begrunnelse for den politiske treneringen av saken. Statsbygg har gitt svar på utfordringene i KS2-rapporten, men svarene har til nå ikke vært offentlig tilgjengelige.

Hva er årsaken til at vesentlige opplysninger i en sak med stor politisk viktighet er hemmeligholdt?"

Les også: Justerte arkivplaner

Vurderer alternative arkivtomter på Tynset 

– Saken var klar til beslutning da det ble regjeringsskifte. Det første regjeringen gjorde, var å ta ut satsingen, og skape inntrykk av at prosjektet var dårlig utredet - og dermed ble det usikkerhet rundt etableringen, sier Andersen.

– Det har vært gjenomført påstått nødvendige runder, men meg bekjent ikke kommet fram noe annet nytt enn at usikkerheten øker måned for måned, legger hun til.

Andersen frykter at treneringen kommer til å resultere i en langt mindre satsing enn hva det var lagt opp til.

- Alle gode begrunnelser er der

Om arkivutbyggingen på Tynset sier Andersen at det har vært en av de store satsingene en kan gjøre, med alle gode begrunnelser, på et sted som ikke er "midt i sentrum".

– Faglige begrunnelser taler for, pluss at det blir en satsing på kompetanse i et område som trenger nye, stabile arbeidsplasser framover.

– En vinn-vinn-vinn-situasjon, mener Karin Andersen, som synes det er fortvilende at regjeringen valgte ikke å sette i gang da utredningen var ferdig.

– Det er behov for å etablere noe på Tynset, noe som er eksepsjonelt godt, og som fagavdelingene mener bør være der. Hovedprosjektet var å legge til Tynset et arkiv og en funksjon som skulle utvikle dette faglig. Det er både mulig og riktig å legge det til Tynset, men dette er i spill nå, sier Andersen.

– Det er ingen faglige argumenter for å legge det et annet sted. Det er ingen gode argumenter for ikke å bygge ut på Tynset. I så fall må det være at man ikke vil. De som ikke vil, får ta det politiske ansvaret, fortsetter Karin Andersen.

Dersom det legges fram et redusert alternativ, som bare omfatter et lager på Tynset, og at utviklingsoppgavene legges et annet sted, velger Andersen å kalle det et gedigent løftebrudd.

– Det var en bevisst politisk beslutning å legge arkivet til et område som ikke har naturlig byvekst. Et godt eksempel på noe nytt som skulle etableres, og som det var gode grunner for å legge til andre steder enn byene som vokser, mener hun.

Andersen om revidert nasjonalbudsjett: – Er forbannet og skuffet 

Siv Jensen: - Det blir arkiv på Tynset

Johnsen: - Nyttig arkivmøte

Artikkeltags