– Arbeidsplassene er det viktigste

Terje Hylen er opptatt av arbeidsplassene i arkivløsningen.

Terje Hylen er opptatt av arbeidsplassene i arkivløsningen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leder i Tynset Høyre, Terje Hylen, mener Tynset må glede seg over 60-70 nye arbeidsplasser.

– Det er arbeidsplassene i kommunen vi først og fremst ønsker. Jeg ble også skuffet i første omgang, men nå har vi et budsjettforslag som vi må ta inn over oss og bruke til noe positivt. Vi får ikke noe gratis oppi her, sier Hylen.

Han deler ikke ordfører Merete Myhre Moen sin skepsis om at den nye arkivløsningen vil skape usikkerhet rundt varigheten av arbeidsplassene. 

– Den rød-grønne siden er nærmest forpliktet til å reagere slik de gjør. Hvilken privat aktør vil bruke millioner på et slik bygg, dersom det ikke er garantier for en langsiktig leieavtale? , spør Hylen.

Arkivverket har selv anslått at digitaliseringen vil ta flere tiår.

Hylen håper at anbudsprosessen kan være i gang allerede før jul.

– Nå er vi litt tilbake til der vi var i starten av arkivprosjektet, med Helsearkiv og tilleggsfunksjoner på Esso-tomta. Jeg ønsker en snarlig anbudsprosess. Det kan skje allerede før jul, mener lederen i Tynset Høyre.

– En gladnyhet for Tynset

Hylens partifelle Gunnar A. Gundersen, stortingsrepresentant fra Hedmark, mener også at det som er viktig, er arbeidsplassene:

– Det er selve digitaliseringen som gir jobbene. Det å lagre papirer, gir ikke så mange jobber, sier han, og antyder at ni av ti arbeidsplasser i arkivsatsingen vil bli lagt til Tynset.

– Dette er en gladnyhet for Tynset. Et nasjonalt digitaliseringssenter er interessant. Det kan også brukes til andre ting. Uansett blir det et nasjonalt senter, sier han.

Tynset-ordførerens skepsis rundt at arbeidsplassene lett kan flyttes et annet sted, deler ikke Gunnar A. Gundersen.

– Staten tar ikke lettvint på sånne avgjørelser. Staten mener alvor når de legger et digitaliseringssenter til Tynset. Har man fått det, så blir det der, uttaler han.

At flere velger å kalle løsningen for et løftebrudd, har Gundersen ingen forståelse for.

– Vi har slåss for arbeidsplassene på Tynset, både Tor André Johnsen og jeg, sier han. Om det ikke ble helt som de rødgrønne lovde, så skal det sies at de rødgrønnes prosjekt var et prosjekt som ikke var ferdig utredet, og dårlig planlagt. De kunne fint gjort ferdig jobben sjøl, sier Gundersen.

Arkivsaken

2006. Regjeringen vedtar at det skal etableres et norsk helsearkiv.

Juni 2007. Ordfører Borgar Valle ber om at Tynset blir vurdert ved etablering av et fremtidig norsk helsearkiv. Esso-tomta lanseres som den mest aktuelle tomta. Byggekostnadene er kalkulert til 100 millioner og helsearkivet kan generere 20 arbeidsplasser på sikt.

Juni 2009. Regjeringen vedtar å legge Norsk helsearkiv til Tynset. Valget stod til slutt mellom Tynset og Raufoss. Ordfører Bersvend Salbu kunne juble over vedtaket og rettet en stor takk til flere sentrale politikere. Salbu fremhevet spesielt statssekretær Dag Henrik Sandbakken

Mai 2010. Tynset kommune blir presentert for planer om samlokalisering av sentralarkivet og helsearkivet. Det innebærer et totalareal på 20 000 kvadratmeter

Oktober 2010. Tynset Arkiv AS blir stiftet av NØK Energi Eiendom og Dora AS. Tynset har allerede blitt tildelt helsearkiv, men byggeprosessen er på vent inntil det blir avgjort hvor sentralarkivet skal plasseres.

September 2011. Den rød-grønne regjeringen offentliggjør at arkivverkets nye sentralmagasin skal legges til Tynset. Det nye sentralmagasinet skal være et arkiv for alle departementene, direktoratene og fylkesmennene i landet. Tynset forspeiles rundt 70 statlige arbeidsplasser.

September 2012. Statsbygg og entreprenøren HENT har sin første befaring på den nye arkivtomta, 200 meter øst for sjukehuset på Tynset.

April 2013. Statsbygg leverer ferdig skisseprosjekt på 83.000 hyllemeter.

Oktober 2013. Det settes av 80 millioner kroner på statsbudsjettet til utbygging av arkivet på Tynset. Arkivbygget er inne på budsjettet til 4 ulike departementer. Hele prosjektet er nå kommet opp i 808 millioner kroner.

November 2013. Bomben slår ned. Arkivbyggingen på Tynset er fjernet på statsbudsjettet som legges frem av Høyre og Frp. Regjeringen viser til at det pågår en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, den såkalt KS2-utredningen.

August 2014. Finansminister Siv Jensen lover at arkivet blir på Tynset, men ikke når det kommer penger til prosjektet

Oktober 2014. Det er ikke satt av penger til arkivet på statsbudsjettet for 2015, men stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (FrP) understreker at regjeringen vil realisere arkivbygget på Tynset. Han mener arkivsaken er løst.

April 2015. Kulturdepartementet ber om å få alternative tomter for arkivet. Samtidig sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) at de vil realisere bygget så raskt som mulig.

Juni 2015. Arkivverket har levert justerte planer for arkivbygget på Tynset. Målet er å få byggestart på statsbudsjettet for 2016.

Norsk helsearkiv har blant annet foreslått å redusere sin magasinkapasitet med 18 000 hyllemeter.

Artikkeltags