Vil sikre seg hele arkivtomta for framtiden

Oppstart: Regjeringen bevilger 50 millioner til oppstart av Norsk helsearkiv på Tynset.

Oppstart: Regjeringen bevilger 50 millioner til oppstart av Norsk helsearkiv på Tynset.

Artikkelen er over 3 år gammel

Tynset kommune ønsker å bruke fire millioner for å sikre seg hele større areal enn det som trengs for å bygge Norsk helsearkiv.

DEL

I de opprinnelige arkivplanene fra 2013 ble det prosjektert et bygg på 14.200 kvadratmeter. Dette er nå redusert til 3000 kvadratmeter for Norsk Helsearkiv med funksjoner.

Tynset kommune eier selv mesteparten av arkivtomta bortenfor sjukehuset. I tillegg har kommunen inngått en intensjonsavtale med Jon Martin Arnemo som eier av naboeiendommen.

Ifølge Østlendingen opplyste rådmann Arild Einar Trøen i formannskapet torsdag at hele området som er planlagt til arkivbygget utgjør 18 dekar, der Arnemos del er på rundt åtte dekar.

– I intensjonsavtalen med Arnemo har vi satt en kjøpssum på 500 kroner per kvadratmeter. Er arealet på åtte dekar så vil Arnemo-arealet koste kommunen fire millioner kroner, opplyste rådmannen.

Formannskapet ga tydelige signaler om at det er viktig at kommunen sikrer seg området for framtiden.

– Det blir feil å gå inn i arkivalderen uten ambisjoner om at dette vil ha noen spin-off-effekter. Det er ikke sikkert dette vil være innen arkiv, det kan også være innen IKT, sa Stein Tronsmoen (Sp).

– Jeg er overbevist om at kommunen bør kjøpe arealet for å ha det som et industriområde, mente Per Hermann Køhn Hansæl (Sp).

Berit Nordseth Moen (Uavhengig) mener det vil være fornuftig bruk av nøringsfondet å kjøpe hele arealet for fire millioner.

– Det er stort fokus i kommunen på at vi ikke har ledige næringsarealer. Dette kan være et ferdigregulert område innen data og lignende, sa ordfører Merete Myhre Moen.

Artikkeltags