Til Oslo for å slåss for utdanningsmulighet

May Tove Dalbakk og Nils Kristen Sandtrøen

May Tove Dalbakk og Nils Kristen Sandtrøen

Artikkelen er over 3 år gammel

Varaordfører Nils Kristen Sandtrøen og leder av Tynset Studie- og Høgskolesenter, May Tove Dalbakk, reiser til Oslo og Stortinget mandag for å kjempe for mulightene for desentrale arkivutdanninga.

DEL

Helt siden Norsk helsearkiv ble vedtatt bygd og etablert på Tynset har desentral og nasjonal arkivutdanning vært vesentlige deler av prosjektplanen. Så langt har det ikke vært avsatt midler til den desentrale arkivutdanningen, det håper Sandtrøen og Dalbakk å få gjort noe med nå.

 – Norsk helsearkiv skal ta vare på pasientjournalene fra spesialisthelsetjenesten for alle i Norge. Dette stiller faglige krav til både sikkerhet og arkivsystemer. Over 50 ansatte vil arbeide ved helsearkivet. Tilgangen på nødvendig kompetanse er sentral for å lykkes med etablering av virksomheten. Den desentrale utdanningen er dermed viktig for at oppstarten av Norsk helsearkiv blir så vellykket som mulig. Nasjonale myndigheter har et særskilt ansvar for denne statlige institusjonen, og det desentrale utdanningstilbudet ved Tynset Studie- og Høgskolesenter vil bidra til kvalifisert arbeidskraft for mange av stillingene i Norsk helsearkiv, sier de to i en pressemelding.

Det ble i 2016 satt i gang et treårig studium ved NTNU i Trondheim etter at det hadde blitt satt av seks millioner kroner til utvikling av en nasjonal helseakrivutdanning.

– Dette er svært positivt. Samarbeidet med og den faglige utviklingen ved NTNU vil kunne bety mye for den desentrale utdanningen, men også for Norsk helsearkiv som et foregangsprosjekt i internasjonal sammenheng da det ikke finnes ingen tilsvarende nasjonale helsearkiv i noe annet land enda. Kompetansen og erfaringene som utvikles ved arkivet vil kunne ha interesse også utenfor Norge, mener Sandtrøen og Dalbakk.

Byggestart av Norsk helsearkiv på Tynset er planlagt denne sommeren, og bygget skal være ferdig og i drift i løpet av 2019. 

– Vi ser fram til realiseringen av Norsk helsearkiv, og vil oppfordre finanskomiteen på Stortinget om at det bevilges penger til den planlagte fjernundervisningen i revidert nasjonalbudsjett, slik at den lokale utdanningen kan komme i gang slik som planlagt helt fra starten. Det vil bidra til en vellykket oppstart og etablering av Norsk helsearkiv, avslutter pressemeldingen fra Sandtrøen og Dalbakk.

Artikkeltags