Helsedirektoratet anbefaler videreføring av alle smitteverntiltak, inkludert stenging av skoler

Av