Om helseforetakenes estimater slår til, kan problemer med Helseplattformen gi ekstrakostnader på opptil 835 millioner kroner, ifølge Aftenpostens beregninger.

For å komme fram til dette tallet, har Aftenposten summert kostnadene helseforetakene har anslått at problemene vil påføre dem.

Årsakene er blant annet behov for overtidsarbeid og kostnader ved å opprettholde gamle systemer på grunn av problemer med Helseplattformen.

12. november ble journalsystemet Helseplattformen, som har kostet 3,8 milliarder kroner, tatt i bruk på St. Olavs hospital i Trondheim. Systemet skulle etter tidligere utsettelser tas i bruk til våren ved andre sykehus i Helse Midt-Norge, men i begynnelsen av januar ble det klart at det ikke vil være mulig.