Gå til sidens hovedinnhold

Helsestien Viewpoint Rondane ble åpnet 31. august 2021.

Folldal har en storslått natur og mange utfartsmuligheter, men svært få av stiene er lagt til rette for de med funksjonshemming.

I september 2018 bestemte LHL Folldal seg for at dette ville de gjøre noe med.

Målet var å lage en universelt utformet sti på 2,9 kilometer.

Start og mål er Folldal gruver.

Ordfører Kristin Langtjernet sto for den formelle åpningen og snorklippinga.

Nils Johan Alstad og Stig Brendryen holdt bandet, mens ordføreren klipte.

Det var ikke rent få lovord som falt over arbeidet som er gjort med å tilrettelegge stien i terrenget av Folldal Maskin.

Jarle Dalløkken antok at rydding av stien ville ta et par dager.

Det tok fire uker!

2,9 kilometer sti

900 dugnadstimer

1 gapahuk

15 benker

4 bord

1 klopp

1 bru

Folk toget ivei på helsestien i det fine høstværet.

- Jeg har forespurt mange. Jeg har ikke fått ETT nei! Det er helt utrolig.

Jarle Ryfetten (til venstre) er eldstemann i dugnadsgjengen og har passert 80 år.

Helsestien Viewpoint Rondane er 2,9 km med balsam for både kropp og sjel

Noen folldøler i LHL får en idé. Mye papirarbeid og 900 dugnadstimer senere har de nå skapt en sti for alle.

Med fantastisk utsyn mot Ronde-toppene, har ildsjelder i Folldal skapt en unik helsesti. Under navnet Viewpoint Rondane, slynger den seg 2,9 kilometer fra parkeringsplassen ved Folldal Gruver, opp til toppen av stien der det er bygd en vakker gapahuk, med vannspeil, vakker vegetasjon og Rondane midt i mot, før en slippe seg ned igjen bakkene til utgangspunktet.

Primus motor i Folldal LHL, Jarle Dalløkken, fikk mange lovord på den høytidelige åpningsdagen, og ga i mangfold tilbake til alle medhjelpere, støttespillere, dugnadsarbeidere og gjester som var med på å ta stien i bruk.

Dalløkken innledet med å fortelle at da ideen om Helsestien var født, ble det etablert ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe.

Han medga lettere ironisk at gruppa var lite demokratisk valgt: Han spurte folk og fikk ja fra alle, og det er han svært takknemlig for.

Totalt er det lagt ned 900 dugnadstimer, kunne Dalløkken berette.

- Vi har forbedret en allerede eksisterende lavtrafikkert vei, ei skiløype, en seterveg og en kjerreveg. Det ga et rasjonelt og kostnadseffektivt prosjekt. Det meste er renovering av gamle stier og veier, kun den siste biten er helt ny.

Helsestien har blitt til i samarbeid med Folldal turlag og Folldal kommune.

Her er det stopp ved den nye brua over Gorbekken.

Turlaget trengte ny bru over Gorbekken til skiløyper om vinteren. Helsestien er åpen også sommerstid så den kommer godt med hele året.

Her er det framkommelig for alle.

Det var flaggdag for enkelte langs Helsestien.

Målsettinga er at her skal alle mennesker i alle aldere få en ekstraordinær turopplevelse.

På vei opp de første bakkene fra Folldal gruver på Verket.

Her er det parkeringsplass for de som har spesielle behov for å kjøre helt hit.

Starten og slutten på Viewpoint Rondane er ved samme sted ved Folldal gruver som Nasjonale Turistveger har informasjonpunkt.

Planen var å være ferdig sommeren 2019.

På grunn av noen krevende protester fra hytteforeningen, ble det etablert en formell prosess med Folldal kommune. De tok del da LHL trengte bistand til reguleringsarbeidet.

Prosessen varte fram til april 2021.

- Det er ikke mange måneder siden. Da ble det gitt grønt lys fra kommunen og anleggsvirksomehten startet tidlig på juli. Under to måndere senere står stien ferdig, sa Jarle Dalløkken, og la til:

- Målsettingen er at her skal alle mennesker i alle aldere få en ekstraordinær turopplevelse. Det er nydelig skue, vannspeil, vegetasjon, og maleriet Rondane i bakgrunnen.

Ordfører Kristin Langtjernet roste ildsjelene i Folldal. - En skal være forsiktig med å trekke fram noen, men det er umulig å snakke om helsestien vår uten å trekke fram Jarle Dalløkken, sa hun.

Fra ide, til prosjekt, til søknadsrunder, til motbakker og litt lettere terreng heldigvis innblant. Det å få med seg folk, motivere og involvere og nå til slutt organisere.

Jeg lar meg inspirere og begeistre. Helsestien vår er bare så flott.

Arne Granrud (til venstre) overrakte blomsterhilsen fra støttespilleren Sparebanken. Leder i LHL Folldal, Johannes Dalen, tar imot.

Det vanket blomsterhilsen fra flere bidragsytere på dagen.

Arne Olav Vårtun bar med seg instrumentet og skapte nydelig rondanestemning med Rondane midt imot.

Ordfører Kristin Langtjernet sa at dette var en dag hun har sett fram til. Hun pekte på den enorme dugnadsviljen og innsatsen.

- Her har det vært aktivitet sent og tidlig, kanskje især tidlig, og mange timer er lagt ned. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Det er håndtverk på høyt plan. Solid arbeid. Det har videre vært mange aktører og mange involverte. Det er slik vi lykkes sammen, men initiativet og framdrifta er det LHL Folldal som har stått for.

- Uten solide bidrag fra eksterne aktører hadde dette neppe blitt noe av, og på toppen av dette er det mange lokale sponsorer, sa ordføreren.

- Mange eldre folldøler har sagt at de er spesielt glade for at vi tar i bruk deler av en gammel setervei, poengterte hun.

- Det har oppstått noen ekstra kostander underveis, denna myra dere har sett på turen kostet oss rundt 100.000 ekstra, men det var absolutt verdt det, kommenterte Jarle Dalløkken, før han startet på ei lang takkeliste til bidragsyterne.

Her er det Anders Raaum (t.h) som får takk og blomster.

Du har vært til uvurderlig støtte.

- Maestroen her på byggeplassen, heter Reidar Morken, kunngjorde Dalløkken og sendte Morken ut med blomsterhilsen.

Fra toppen av stien like nedenfor gapahuken har du dette utsynet.

Heder til entreprenøren Folldal Maskin

Jarle Dalløkken takket Trond Brandsnes i Folldal Maskin. - Det er absolutt på sin plass og gi all ære og takke dere, sa Dalløkken, og kalte de ansatte kunstnere med gravemaskin.

- Vi har spurt mange og aldri fått ett nei, sa Dalløkken, og Jarle Ryfetten måtte fram og takke for rosen som gikk til mange frivillige.

Bernt A. Plassgård,opprinnelig alvdøl, nå bosatt på Hamar der han jobber i Norsk Tipping, representerte en av de største støttespillerne på åpningsdagen og gratulerte alle de involverte med anlegget.

Til lykke alle sammen med bruken av et fantastisk anlegg.

Her er det Brit Kværness som holder tale på vegne av Rådet for personer med nedsatt funksjonshemmede.

Møyfrid Brendryen hadde med helsing fra Folldal Helselag.

Folldal Maskin vant anbudskonkonkurransen og totalentreprisen var på cirka 1,4 millioner kroner. Firmaet fikk mange lovord for arbeidet med å tilrettelegge stien i terrenget.

Eldstemann i dugnadsgjengen, Jarle Ryfetten, har passert 80 år, og Dalløkken kunne lattermildt berette om flere krumspring fra den spreke dugnadsarbeideren som hadde både klatra opp i et høyt tre og hoppet ned fra taket på gapahuken i stedet for å ta stigen som var satt opp til det formålet.

Dalløkken roste grunneierne, som uten unntak har støttet opp om prosjektet fra første dag.

- Prosjektgruppa har vært til uvurderlig støtte for meg. Jeg er en maskrok og sikkert veldig irriterende, men jeg har erfaring med at det er nødvendig, og i mål kom vi. Folldal kommune har det formelle ansvaret nå, og uten Ole Håkon Flatøy der hadde det vært vanskelig å komme i mål.

- LHL Folldal har fått hjelp fra Irene Steinsvik fra LHL som er her i dag, og du skal ha tusen takk for all hjelpa, sa Dalløkken og opplyste videre at de hadde fått alt de søkte om fra Sparebankstiftelsen i Hedmark.

De søkte også Extra-stiftelsen, nå heter det Stiftelsen Dam, og de bidro også, mens Folldal kommune har bidratt fra folkehelsebudjsettet.

- Med Folldal kommune som formell eier, åpnet det seg muligheter for å søke om spillemidler og den er inne nå. Problemet er bare at pengene er ikke på bok på kanskje flere år, men der stiller Folldal kommune og forskutterer og er som en byggebank for oss og det er helt utrolig.

- Her er det bygd gapahuk, 15 benker, 4 bord, 1 klopp og 1 bru. Maestroen i alt byggearbeidet er Reidar Morken. Han har hatt med seg Henry Nilsgård og Jarle Ryfetten. Når alt var ferdigbygd måtte det jo beises, og Sissel fikk med en damegjeng. De er ustoppelige, kunngjorde han, før han tørt la til at de heldigvis hadde fått stoppa dem da de var på fjerde strøket.

Kommentarer til denne saken