Det er lederskifte på gang i Retten. Redaksjonssjef Linda Cathrine Herud konstitueres som leder av avisa, og avdelingsleder i Nord-Østerdalen, Eirik Røe, skal fungere i stilling som nyhetsleder i Jortveits fravær.

Fra mandag er Jortveit på sin side konstituert som leder i Østlendingen på Elverum. Hun blir daglig leder og redaktør i avisa Østlendingen, og i den stillingen ligger det også å lede Solungavisa, Hamar Dagblad og Ringsaker Blad.

Bakgrunnen for at Jortveit tiltrer Østlendingen-konsernet er at lederen der Truls Sylvarnes skal ha pappaperm.

– Begge avisene er eid av Amedia og vi har samme styreleder i begge avisene. Kristina F. Nilsen kjenner begge titlene godt, og det var hennes forslag at jeg kunne fylle jobben til Truls i permisjonstida hans, mens andre tar over rettenledelsen i samme periode. Jeg gleder meg til å møte alle leserne og redaksjonene i Østlendingens aviser, og belager meg på hybeltilværelse på Elverum til ut i desember. Det tror jeg skal gå fint, sier Jortveit.

Hun sier dette er av de aller beste tingene ved å være medlem i et stort konsern, at en kan støtte hverandre på tvers både når problemer skal løses og utfordringer gis.

– Jeg har aldri jobbet i dagsavis før, så det blir spennende å kjenne pulsen i redaksjonen på Elverum der de gir ut seks aviser hver uke. Nå har vi jo blitt digitale alle sammen og lager innhold og nyheter døgnet rundt alle dager, så forskjellen er kanskje ikke så stor. Det gleder jeg meg til å finne ut mer om. Det blir også spennende å lede en større organisasjon og jeg vet at jeg har mange flinke folk i Østlendingen å stø meg på.

– Viktigst av alt er at da styreleder utfordret meg, visste jeg at Retten-skuta flyter godt uten meg. Her er det folk som allerede har og tar ansvar og vi kjenner hverandres oppgaver og roller godt. Jeg er veldig stolt og glad over at vi i vår lille organisasjon kan dekke opp for hverandre, og jeg vet at de som tar over for meg vet godt hva mandatet og jobben går ut på, understreker Guri Jortveit.

– Jeg hører rykter om kake i dag, så jeg er litt i tvil om de feirer at de er kvitt meg for ei stund eller om de viser seg fra sin beste side så jeg skal savne dem ekstra, ler Jortveit.

Linda Herud og Eirik Røe, sammen med vaktsjef Christian Søberg, skal lede nyhetsarbeidet og drifte Retten de neste månedene, mens flere av de faste journalistvikarene knyttes enda tettere til redaksjonen.

– Vi har flinke folk å fylle på med, og tror dette skal gå fint. Guri har lovd at hun kommer tilbake, og det er vi glad for, sier Linda Herud.

– Det er et mål at leserne ikke skal merke at Guri er borte, og det skal vi greie, sier Eirik Røe.

Kristina Fritsvold Nilsen er regiondirektør i regionen Romerike Innlandet, der både Østlendingen og Arbeidets Rett hører til, og har ansvaret for at det er konstituert ledelse i begge avisen.

– Guri Jortveit leder Arbeidets Rett på en veldig god måte, så det oppleves som en trygghet at det er hun som skal ta hånd om Østlendingen den aktuelle perioden. Denne løsningen vil også kunne føre til et enda bedre samarbeid mellom Østlendingen og Arbeidets Rett. De to avisene har lokalkontor sammen på Tynset, så Guri kjenner allerede en del av nedslagsfeltet til Østlendingen veldig godt, sier Fritsvold Nilsen.