Her blir det neppe en tradisjonell julegudstjeneste, men det jobbes med et spenstig alternativ

Koronarestriksjonene fører til at også kirkevergen og hans stab må tenke nytt.