Her er årets beitekommune: – Det er viktig å løfte fram kommuner som viser at de ser verdien av beitebruk

Prisen deles ut for å løfte fram kommuner som tar en aktiv rolle og bruker ressurser på støtte opp om beitenæringa.