Røros kommune opplever dessverre at mye avfall ikke kildesorteres, og at avfallet ikke leveres i riktig dunk eller container.

På kommunens hjemmeside kan du finne mer informasjon om ordningen.

- Miljøfarlig avfall og spesialavfall skal leveres på gjenvinningsstasjon. Det er viktig at slikt avfall ikke plasseres på utsiden eller legges i containerne, melder kommunen på sin hjemmeside.

FIAS har egen sorteringsveileder på sin nettside.

. Ved å kildesortere avfallet etter type, vil renovasjonstjenesten bli mer effektiv og miljøvennlig. At folk ikke overholder dette kan føre til økte renovasjonsgebyr til alle brukere av tjenestene, skriver kommunen.

Røros kommune håper alle brukere av renovasjonsordningen i kommunen hjelper til, slik at man blir bedre på riktig sortering av avfall.