Her er folldølene som skal være meddommere i lagmannsrett, tingrett og jordskifterett

Kommunestyret oppnevnte i sitt junimøte meddommere.