Her er trekningslista for villreinjakt i Magnilldalen og Y-tjønnan