Her kan den rette personen få to uker ekstra lønnet ferie, egen bolig og lønnet permisjon

Av

Egen bolig, lønn etter avtale, lønnet utdanningspermisjon og to uker lønnet ferie, i tillegg til normal ferie. Det er virkemidlene som skal opp til politisk behandling for å løse legemangelen i Rendalen.