Her kan det komme et nytt næringsbygg

Ken Olav Phillips planlegger utvidelse av næringarealene i Elfengveien med 3000 kvadratmeter.