Takk og pris for at Direktoratet for mineralforvaltning hindres i å foreta ødeleggelser i Folldal nå!!! Hurra!

Her må det til rensing - ikke forringelse av fornminnene våre!

MEN: Det trengs penger til å gjenopprette tidligere inngrep som forringer stier og overflatevannveier, og til å anlegge en bunnfellingsdam i påvente av renseanlegg. Bergmannen/Direktoratet for mineralforvaltning ødela den gamle slamdammen først på 90-tallet, bunnfellingsdammen, som hindret store tungmetallmengder fra å gå ut i elva.

Det hadde store konsekvenser for Folla. Massene fra bunnen av dammen og store deler av gruveområdet, ble kjørt opp i Hjerkinngruvene. Siden har de laget store flenger, såkalte laguner, uten virkningsgrad. Disse ødelegger skoleveien og nærmiljøet, og må fjernes! Tidligere har de anlagt en grøft som fører til at regnvann går ned i grunnen ovenfor gruvebyen.

Overflatetildekking bidrar ikke til å finne en restavrenning- så heldigvis er en ny fadese stoppet nå. Enkle grep kan avhjelpe elva. Jeg ser ingen grunn til at en dam ikke skal kunne anlegges.