Her ønsker hotellet at det bygges mellom 50 og 70 boenheter og ferieleiligheter

Reguleringsplan for Amneushagan skal opp til politisk behandling i Røros kommune. En plan som ble planlagt allerede i 2015.