Her sørger et milliondryss fra Riksantikvaren for at driftsbygningen kan settes i stand