Her står bjørnen og klør seg på en bjørke-legg midt i matfatet til småfénæringa. Dette sier beitebrukerne

- Sauenæringen er tuftet på utmarksbeitet. Får en ikke utnyttet utmarksbeitet er det dessverre bare å se på kommuner som lenge har slitt med rovdyr. Der er næringa nærmest borte.