Her tok det fyr på torvtaket. Gnister fra pipa skal ha antent