Gå til sidens hovedinnhold

Herre i eget hus?

Da debatten om EU-medlemskap var på det heteste, var ett av argumentene mot medlemskap at vi ville være «herrer i eget hus».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Medlemskapet ble det som kjent ikke noe av, men det norske selvstyret har likevel blitt svekket på enkelte områder. Det har bl.a. NATO-medlemskapet sørget for.

I Norge har vi blitt oppdratt til å mene at det norske forsvaret er et defensivt forsvar som i en eventuell krigssituasjon alltid tar hesyn til sivilbefolkningen, sparer kulturhistoriske verdier og tar hensyn til verneverdige installasjoner også i fiendens land. Vi har latt oss inbile at vi er i stand til å følge internasjonale lover for krig, et lovverk som faktisk finnes, men som neppe noen gang blir fulgt.

Vi har innbilt oss at med de nye presisjonsvåpnene kan vi «ta ut», eller som det heter, nøytralisere fientlige styrker, uten de store ødeleggelsene og tap av egne soldater. Altså skal vi innbille oss et «snilt» og humanisert forsvar. Er det slik NATO forestiller seg et forsvar av Norge?

USA og NATO har fastslått hvem som skal være våre fiender, og det kreves stadig mer av det norske forsvaret, både når det gjelder budsjett, militærøvelser og installasjoner. Vi tar imot amerikanske soldater uavhengig av pandemier, for Russland er en mye farligere fiende, har vi lært. «Norsk basepolitikk ligger fast», sier forsvarsledelsen. De tør ikke si noe annet, til tross for at vi til enhver tid har amerikanske atomubåter, installasjoner, raketter og soldater på norsk jord. Jo da, de kommer fra våre venner, fra «the amerikan democracy» (eller kanskje heller democrazy), som vi i den siste tida har fått nærmere kjentskap til.

I senere år har vi sett at fascismens grimmre ansikt dukker opp igjen i flere land og i alle verdensdeler. Blant NATOs og EUs medlemmer kan vi nevne Tyrkia, Italia, Ungarn, Tyskland og sist, men ikke minst USA med «the great president» som fikk en oppslutning på nesten halvparten av alle stemmeberettigede.

Foreningen Norden diskuterte i fjor høst muligheten for et nordisk forsvarssamarbeid, ettersom Sverige og Finland ikke er medlemmer av NATO. Kanskje vi da kunne få ha det privilegiet å selv vurdere hvem våre fiender er og hvem vi på fredelig vis kan ha et samarbeid med. Men vi har jo blitt beæret med norsk generalsekretær i NATO, og Norge vil nok ikke våge å trosse de store med et aldri så lite musepip.

Kommentarer til denne saken