- Vi ønsker at så mange som mulig kan komme seg ut på tur

Hessdalen Idrettslag har i sommer og høst anlagt en tursti i området sør og nord for Øyungen, for å legge bedre til rette både for friluftsliv og andre aktiviteter.