Flyttet fra Sørlandet til Tufsingdalen med elleve hester, fire hunder, femti høns, ett esel og mer til

Grete Bergan Kleveland, Jon Ivar Kleveland og deres yngste datter Gøril Bergan Kleveland bodde på småbruk i Froland ved Arendal inntil for litt over en måned siden.