De er også de to øverste på Røros SVs liste til kommunevalget i høst.

– Landsmøtet i et politisk parti er en stor begivenhet, med masse deltakere og viktige saker som skal diskuteres. Vi gleder oss til tre innholdsrike dager, som helt sikkert gir inspirasjon fram mot valget og videre politisk arbeid, sier Danielsen og Elgaaen.

Hilde Danielsen er innstilt til å fortsette som første vara til sentralstyret i SV.

– En plass i sentralstyret betyr at man vil sitte i det øverste organet i partiet. Jeg har nå vært med der i to år og har trivdes meget godt. Jeg føler meg ikke ferdig og har mer å tilføre. Derfor ønsker jeg fornyet tillit til å fortsette i sentralstyret, sier Hilde Danielsen.

Christian Elgaaen er foreslått til å sitte i valgkomiteen på landsmøtet. Det har vært en forberedende komité som har levert en innstilling.

Denne skal en ny komité ta stilling til på selve landsmøtet, før endelig avstemming blant landsmøtedelegatene. Som kjent er Kirsti Bergstø foreslått som ny leder i SV og Lars Haltbrekken er innstilt som nestleder av et flertall i den forberedende valgkomiteen.

– Det er en stor tillitserklæring å være foreslått inn i valgkomiteen, og dermed få påvirke sammensetningen av SVs ledelse og tillitsvalgte de neste to årene, sier Elgaaen.

Landsmøtet skal debattere og vedta nytt prinsipprogram og uttalelser, og velge ny partiledelse og sentralstyre. Blant sakene som sikkert vil diskuteres på landsmøtet er helse, strømpriser, urfolksrettigheter, miljø, natur og sikkerhetspolitikk.

– SV er det røde og grønne partiet. Vi må ha mer rettferdig fordeling og sikre gode velferdstjenester, og samtidig løse klima- og naturkrisa.