Har du hørt om a Sara som var opptatt av alt fra gruvedrift til gudstro? Nå får hun en egen stiftelse som sikrer både ettermælet og at hun lever videre som foregangskvinne

Sosialt entreprenørskap var sentralt i livet til Sara Oust som var født i 1778. Det er like aktuelt i dag.