Pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt, har blokket ut kransårer eller blitt bypass-operert sitter ofte med mange spørsmål. Nå kan både pasienter og pårørende får svar på mye av det de lurer på.

Sykehuset Innlandet på Tynset blåser liv i ei tverrfaglig hjertegruppe, og tilbyr et mestringskurs i september. Det har vært lignende kurs ved sykehuset tidligere, men nå er det noen år siden sist.

– Hjertepasientene og deres pårørende lurer på mange av de samme tingene. Målet er å gjøre pasienten trygg i hverdagen, og rustet til å ta vare på egen helse, forklarer noen av kvinnene i den tverrfaglige hjertegruppa.

De møter Retten på sykehuset på Tynset, og midt i intervjuet piper det iltert i alarmen til kardiologisk sykepleier Grete Negård Johansen. Koden viser hjertestans.

Hun spretter opp fra sofaen, men komme raskt tilbake. Det var nemlig bare en øvelse.

Noen av hjertepasientene kommer til behandling ved sykehuset på Tynset, mens andre kommer til Tynset etter at de har vært behandlet andre steder.

– Vi vil gjerne nå tak i dem som kan være aktuelle for et mestringskurs, sier intensivsykepleier Helene Norman.

Gjennom et hjerteinfarkt-register har de en viss oversikt over pasientene, og de forklarer at pasienter som er i dette registeret om kort tid vil bli kontaktet på telefon med spørsmål om de har lyst til å være med på mestringskurset.

Også på legekontorene legger sykehuset ut informasjon om kurset. Tilbudet går også til pasienter i Røros og Holtålen.

– I første omgang kartlegger vi interessen. Program og innhold i kurset kommer vi tilbake til. Men kort og godt handler det om å bli trygg i hverdagen, og få hjelp til å gjøre de endringene som må til, forklarer Irene Strand Fonnås, også hun intensivsykepleier.

Gruppa håper mestringskurset skal bli en møteplass for dialog. Når hverdagen kommer og pasienten er hjemme igjen fra sykehuset, dukker ofte spørsmålene opp – og erfaringen er at det like gjerne er de små tingene man lurer på.

Blant temaene som vil bli berørt på kurset er ernæring og kosthold, medisiner, aktivitet og psykiske reaksjoner.

– Og dette er like nyttig for de pårørende, fortsetter Ingrunn Strand Fonnås.

Den tverrfaglige gruppa er opptatt av at kurset passer for alle, uansett form. Også om hjerteinfarktet skjedde for et år siden, må folk gjerne melde seg på kurs nå.

– Om det blir veldig populært, kan vi kjøre flere runder med kurs, sier de.

I første omgang har de siktet seg inn på et todagerskurs i september.