Holtålen skal måle tidsbruken i kommunen

Både tidsbruk og arbeidsoppgaver skal vurderes for å kunne prioritere bedre.