-Det finnes ingen anledning til å gis dispans for midlertidig åpning av Gauldalsløypa.

Artikkelen er over 1 år gammel

Heidi Greni stiller seg kritisk til at fylkesmannens behandling har ført til at Gauldalsløypa må legge ned næringsvirksomheten for et helt år i påvente av kartlegging av friluftsliv og ornitologiske undersøkelser. Hun sendte i sakens anledning spørsmål til kommunal -og moderniseringsministerem, og har nå fått svar fra miljø- og klimaminister Elvestuen.