Søker byggetillatelse for mobilmast på Skarvan

Artikkelen er over 1 år gammel

Hvis Holtålen kommune gir tillatelse til bygging, blir det mobildekning i store deler av Hessdalsfjella.

DEL

: Holtålen kommune søker sammen med Trøndelag fylkeskommune og Telenor om byggetillatelse for en ny basestasjon for mobiltelefoni på Skarvan ved Øyungen. Søknaden omfatter ei mast på 30 meter samt ei hytte på drøyt seks kvadratmeter.

– Store deler av Hessdalsfjella er helt uten mobiltelefondekning. Det er bakgrunnen for dette prosjektet. Det er rett og slett et etterlengtet prosjekt som nå kan realiseres etter mange års arbeid. Prosjektet kommer til å gagne mange brukergrupper, men det viktigste av alt er sikkerhetsaspektet, skriver søkeren.

Alternative plasseringer

Der opplyses også at man har vurdert flere alternative plasseringer.

– Ingen av disse alternativene er i nærheten av den dekningen som en ønsket plassering på Skarvan vil gi. Et annet viktig moment er at det må være fri sikt mellom masta som planlegges på Skarvan og dagens mobiltelefonimast Rongsåsen i Hessdalen, heter det i søknaden.

Finansiering

Finansieringen av prosjektet er også på plass. Foruten Holtålen kommune, deltar Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Telenor som operatør med midler.

– Det kan også opplyses at prosjektet er godt forankret i Holtålen kommune gjennom plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni - vedtatt av kommunestyret, skriver søkeren.

Sjølve bygginga av masta og hytta skal utføres av Sitecom AS, mens Trønder Energi Nett AS sørger for strømtilførsel.


Artikkeltags