Mattilsynet innvilger søknad til foring av hjortevilt for å hindre viltpåkjørsler

Dispensasjonen gjelder fra 25. november 2019 til 1. mai 2020.