Disse søkte på stilling som kinomedarbeider i Ålen