Flest kvinner i de nye menighetsrådene i Holtålen

Ålen sokn stiller med kommunens yngste varamedlem til menighetsrådene.