Kommunen lyste ut stilling som miljøterapeut, men ingen av søkerne ble ansatt