Trafikksikkerhetsutvalget skal gå gjennom vedlikehold og anbud på veiene i Holtålen

DEL

Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen skal gå gjennom kommunale veier og fylkesveier i sitt neste møte.

– Generelt vedlikehold ser ut til å ha blitt dårligere på de kommunale veiene i kommunen. Skal dette fortsette?

I sakspapirene i forkant av møtet ønsker utvalget en oppdatering og plan for perioden. Det stilles en rekke spørsmål om dagens veiforhold.

Er anbudsdokumenter gode og nøyaktige nok?

Er det god økonomi å kjøre fra Ålen til Haltdalen for å utføre strøing?

Det nevnes i saksopplysningene at det er dårlig med grusing, dårligere brøyting/strøing, ingen skogrydding og manglende skilting.

For fylkesveiene mener trafikkutvalget det er tre hovedproblem, som også ble diskutert i forrige periode.

Det første omhandler Nesvoldbakken der det fire ganger bare før jul ble stengt. Trafikksikkerhetsutvalget mener det er sporete vei særlig på strekningen fra Ålen sentrum til Unsholtet.

– Det er fire registrerte utforkjøringer så langt i vinter. Uheldig deling av vedlikeholdsrode fra entreprenørenes side og denne bør flyttes enten sørover til Rugldalen eller nordover til Cirkle – K.

Det andre problemet er at det er sjelden at FV 30 gjennom kommunen blir høvlet mener utvalget.

– Hvorfor og hvem bestemmer?

Trafikksikkerhetsutvalget mener også at det er manglende skogrydding, der store og råtne trær henger inn i veien.

De stiller også spørsmål om hvem og hvilken ansvarsfordeling er det på vedlikeholdet av gatebelysning, stolper, skifting av pærer og kabel.

Møtet i trafikksikkerhetsutvalget skal avholdes 4. februar.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken