Hun har tre barnebarn, sju oldebarn og sju tippoldebarn. Lørdag runder Lillian 100 år!

Da hun fylte 90 år, uttalte Lillian Westum klart og tydelig at hun var vrang nok til å bli 110. Lørdag runder friskusen 100. Selv om hørselen svikter, har Lillian fortsatt helsa i god behold.