Fikk nei til å bruke løs, på drevet halsende hund i lisensjakt på ulv

Miljødirektoratet mener det er andre måter å prege rovvilthunder på enn å slippe dem løs under lisensfelling.