Elghunden Rufus ble drept av ulv. Slik gikk det med eierens søknad om erstatning

Elghunden Rufus ble drept av ulv i forbindelse med elgjakt i Rendalen i september.