Kan du kuvettreglene?

PÅ BEITE: Treffer du storfe på beite, kan det være lurt å kunne kuvettreglene.

PÅ BEITE: Treffer du storfe på beite, kan det være lurt å kunne kuvettreglene. Foto:

DEL

Sommertid er også beitetid for storfe og småfe. Kan du kuvettreglene?

Landbrukskontoret i Alvdal og Tynset har gått ut på Facebook med reglene, og oppfordrer til opphenging av plakater inn mot alle seterdaler.

Dette er reglene:


  1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken.
  2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner.
  3. Ikke gå bort til kalver. Kua kan gå til angrep for å beskytte den.
  4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk reglene om båndtvang fra 1. april til 20. august.
  5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.
  6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.

Reglene er utarbeidet av Norsk friluftsliv, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Geno og Tyr.

Artikkeltags