Huseier må endre fasaden mot naboen. Fikk utsatt frist for å rette feil