Hva er prisen for et bygdesamfunn?

Hva er prisen å betale - og hva er verdien av å opprettholde levende bygder og grender i en kommune?