Gå til sidens hovedinnhold

Hva har regjeringen gjort for Fjellregionen og Innlandet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg et viktig stortingsvalg. Jeg synes det er på sin plass å trekke frem ikke bare hva Regjeringen lovet, men hva de faktisk har gjennomførte i FJELLREGIONEN OG INNLANDET

Tynset sykehus, Norsk Helsearkiv og Helsedataservice. Det var Regjeringen med Bent Høie i spissen som fredet Tynset sykehus. Det var Regjeringen med Bent Høie i spissen som la Norsk Helsearkiv og Helsedataservice til Tynset. Alle er viktige kompetansearbeidsplasser som er viktig for Fjellregionen og Innlandet. Dette er med å gi attraktive arbeidsplasser og gode fagmiljø i distriktene som gir ungdom mulighet til å søke stillinger som står i forhold til den utdannelsen de har tatt. Tynset sykehus gir i dag viktige tilbud og trygghet for oss i Fjellregionen, men også til pasienter fra hele landet i forbindelse med regjeringens innføring av fritt sykehusvalg. Det er ikke få som har reist fra Tynset sykehus med nye hofter og knær.

Detaljvarehandel på Steimosletta, Alvdal. Det var Regjeringen med Nikolai Astrup i spissen som åpnet for detaljvarehandel på Steimosletta i Alvdal i juni. En lang og krevende kamp mellom fremoverlente og baksteberske politikere som ønsker at alt skal være slik det alltid har vært. Av og til må vi forandre for å bevare. Det ble en enorm seier for lokaldemokratiet som gir oss mulighet til å skape mer og inkludere flere. Næringsutvikling er det viktigste vi driver med.

Økte overføringer til ressurskrevende tjenester i små kommuner. Det var regjeringen som i år innvilget 55 millioner til små kommuner med krevende oppgaver innen tiltak for funksjonshemmede. Kommuner i Fjellregionen som Alvdal og Os med flere, ble innvilget millionbeløp.

Desentralisert utdanning. Det var regjeringen som sørget for at Desentraliserte studiesentre nå kan søke midler for å sette opp studier i dialog med næringslivet slik at vi er kan levere kompetent arbeidskraft til morgendagens jobber. -At vi kan legge skoletilbud til Tynset slik at folk slipper å ta utdanning i byer langt borte fra familie og bosted.

Økte Husbanktilskudd til Bofellesskap for eldre i distriktene. Det er dagens regjering som har avsatt øremerkede midler i Husbanken slik at vi også i distriktene kan bygge fler sentrumsnære, omsorgsboliger til den eldre garde. En pensjonistlandsby der man holder seg aktiv både psykisk og fysisk hvor man kan bo hjemme så lenge man ønsker. Ved å holde seg aktiv og ha det trygt og godt i hverdagen utsetter man og i beste fall unngår man et behov for en sykehjemesplass. Mange i Fjellregionen mener vi bor «midt i Væla», men dett er en sannhet med modifikasjoner-Avtandene er store. Vi ser at det er mange eldre som ønsker en sentrumsnær bolig hvor man ikke er avhengig av andre for å klare seg i hverdagen. Vårt mål bør være at alle bygder med respekt for seg selv har sentrumsnære bofellesskap der vi kan ha kvalitet i hverdagen med kort veg til det meste.

NTP-tidenes største satsning på veg og bane. Regjeringen har sørget for tidenes satsning på nye riksveger og opprustning av fylkesveger. Gode veger binder by og bygd sammen og bidrar til å få ned høye ulykkestall. Gode riksveger og fylkesveger gir et godt utgangspunkt for vår store eksportnæring som ved EØS avtalen sikrer viktige varer ut og inn iNorge. Det nærmer seg valgdagen 13. September og det viktig at alle bruker sin stemme på et parti som ikke bare lover, men også leverer ! Vær med å gi din stemme til Høyre slik at vi sikrer at Erna fortsetter som statsminister.

Kommentarer til denne saken