Etter at Sjulhustunet med barneskole, idrettshall og kulturstue ble tatt i bruk, er det flere bygninger til overs i Alvdal.

Kommunestyret vedtok før jul å sette ned det de kalte en ad hoc-komité som skal utrede framtidig bruk av tomme kommunale bygg.

Komiteen skal kartlegge statusen på byggene, beskrive tilstand og størrelse og bygningenes egnethet. Dessuten skal de se på planstatus og finne ut hva byggene kan brukes til, sjekke om det er interesse for å bruke dem, og stimulere interessen for bruk.

Allerede er den videre bruken for noen av byggene klarlagt. Plassen skole ble lagt ned og elevene flyttet til nyskolen på Sjulhustunet. Nå skal barnehagen på Plassen ta i bruk de gamle skolelokalene.

Ifølge et notat fra komiteen er flyttinga allerede i gang, og den fullføres i løpet av sommeren 2019. Bygningene ved Plassen barnehage kan deretter selges.

Steigen skole er også tom etter at nyskolen åpnet. Her er det to bygninger. Den nyeste delen nærmest jernbanen er det allerede kjent at blir tatt i bruk til forskjellige kommunale tjenester sammen med Frivilligsentralen. Det eldste bygger er det ifølge komiteen ingen planer for.

Samfunnshuset ved siden av ungdomsskolen er nå avstengt, men skytterlaget har et skytebaneanlegg i drift i kjelleren. Også Dalsegga og Jensenhuset i nærheten av kommunehuset på Steia er bygninger komiteen skal uttale seg om.

– Alternativene for enkelte av bygningene har et vidt spenn fra «nytt liv» og gjenbruk til full sanering som det mest ytterliggående, skriver komiteen.

De ønsker å komme i kontakt med folk som har forslag til bruk, ønsker om å kjøpe, eller har ideer de vil at komiteen skal jobbe videre med.

I komiteen sitter det både folk fra administrasjonen og noen politikere. Dette er komiteen: Per Arne Aaen, Mona Mururd, Jan Sagplass, Arne Dagfinn Øynes, Sigrun Hafsten, Anette Friis Pedersen og Johnny Hagen.