En som kaller seg markatraver er på tråden og spør om vi kan bidra til å finne ut hvem som har ansvaret for at et yndet turområdet har blitt veldig utilgjengelig. Markatraveren savner turen der, og nå etterlyser vi kunnskap og eierskap til stien og tilgjengeligheten blant Rettens lesere. Vår innringer er forundret over at området bare ser ut til å stå slik.

Konkret handler det om tilgjengeligheten til hengebrua over det han omtaler som Dalselva, og noen vi har snakket med kaller Håelva, kanskje noen kan poengtere hvor dette skillet går også?

Vår markatraver liker som mange andre å kjøre bilen utover Femundsveien og parkere på parkeringsplassen ved veien der, og gå over hengebrua for å komme til Mølmannsdalen og Mølmannsgården.

– Før en kommer på den hengebrua er det en dam. Hengebrua er helt i orden, men dammen har rast ut, så det er ikke mulig å komme over der.

Det snakkes om at det bygges leirduebane og noen foreslår at det har med det å gjøre. Flere har henvendt seg til oss og sier det er ganske uframkommelig. Det er lagt ut noen stokker så det er mulig å komme tørrskodd over bekken nå når det er så liten vannstand, men en skal være ganske før for å forsere disse også.

Hvem kan vi oppfordre til å stelle i stand så alle turgåere kan komme seg ut på brua som før?

Svar mottas med takk :)