Kåre Ovesen og kona flyttet til Holtålen for ti år siden. Begge jobber på hjemmekontor, men kun Ovesen jobber fra huset på Nesvollen. Etter å ha fått flere arbeidsdager ødelagt grunnet ustabilt internett valgte kona å jobbe fra huset deres i Trondheim. Slik har det vært i to måneder.

– Jeg er ikke så sikker på at det er bedre hastighet der, men der er nettet stabilt, sier han. I huset i Trondheim har de fiber, sier Ovesen.

Ovesen driver et firma som jobber med rekruttering til næringslivet. Bedriften har kontorer i Trondheim og Oslo samt i utlandet, mens Ovesen selv jobber i hjemmekontor på Nesvollen i Holtålen kommune.

Ustabilt nettverk

Nå og da sjekker Ovesen hvordan internetthastigheten er hjemme hos seg. Ofte er hastigheten god.

– Problemet er at du blir kastet ut hele tiden, at det er altfor ustabilt. Plutselig kan det funke veldig bra, men det står ikke på noe lenge om gangen, sier Ovesen.

Flere ganger i løpet av en arbeidsdag blir Ovesen kastet ut av de eksterne systemene han jobber i grunnet dårlig nettverksforbindelse. Noen ganger skjer det så ofte som hvert 20. minutt.

– Jeg synes det er forferdelig synd at det skal være slik, sier han.

Han er ikke sikker på hva som forårsaker ustabilt nettverk, men er klar på at det vil bli mye mer stabilt om fiber bygges ut.

Anbudsrunde ble stanset

Holtålen kommune ble sammen med Høylandet og Meråker valgt til å delta på et pilotprosjekt om bredbåndsutbygging i Trøndelag fylke. Dette ble bestemt i desember 2021, og midler ble innvilget fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Som del av prosjektet søkte Holtålen kommune om støtte til bredbåndsutbygging i alle kommunens områder som ikke har tilstrekkelig bredbånd fra før, til sammen elleve områder.

Mener fylket trakk områder vekk fra bredbåndsøknad uten at kommunen fikk vite det

Områdene ble lagt ut på anbud med frist 1. juli. Kort tid før fristen kom Telenor med et kart som viste deres dekningsgrad i hele Norge. Flere steder i Trøndelag var internetthastigheten ifølge Telenors dekningsgrad over 30 Mbit/s, som er grensen for at støtte innvilget i 2021 kan tildeles lovlig. Planene for disse områdene ble brått stoppet, og fylkeskommunen vil sammen med kommunene se på justeringer etter sommeren.

Utbyggingsprosessen ble stanset i alle områder som inngikk i søknadsprosessen.

– Jeg synes det er forferdelig dårlig fra politisk hold at de ikke holder det de lover. Nå har de lovet bredbånd slik at du skal få levende bygder, men det er ikke i nærheten, sier Ovesen og sikter til regjeringen.

Ovesen mener at når midlene allerede er blitt innvilget til kommunen så skulle det ikke vært mulig å senere trekke tilbudet.

Det er heller ikke nok å bare måle internetthastigheten når problemet er nettverksstabiliteten, mener han.

– Jeg mener de burde holde seg til planen som er laget, og holde det de har lovet, sier Ovesen.

Påvirke interessen for tilflytting

Paret trives godt i Holtålen og for dem er det ikke aktuelt å flytte permanent til huset i Trondheim. Men Ovesen tror at for at flere skal ha lyst til å flytte til Holtålen og andre distriktskommuner så må det være god nok nettverkstilgang slik at folk kan jobbe hjemmefra om de trenger det.

Fra Holtålen kommunes side synes Ovesen arbeidet har vært godt.

– De har virkelig lagt seg i selen for at vi skal få til det her, så jeg synes de har gjort en kjempejobb, selv om det har tatt tid, sier Ovesen.

Ingen reelle alternativer

Ovesen og kona har sjekket alternativer til den tidligere planlagte bredbåndsutbyggingen. Rett overfor huset går fiberkabelen fra Røros til Ålen sentrum, men det er ikke lagt opp slik at de kan koble seg på den.

– Vi har jo ventet på kommunen og at de skulle komme i gang her, og håpte jo at vi fikk fiber inn nå i løpet av året, så slipper jeg å være alene her, sier Ovesen.

Har gått fra å være nederst på bredbånd-statistikken til å klatre høyt opp

Nye regler fra 2022

Fra og med 2022 gjelder et nytt krav som sier at den nye støtten som tildeles må gi minimum 100 Mbit/s. Men en adresse må likevel ha en internetthastighet lavere enn 30 Mbit/s for å være støtteberettiget.

Kjell Ivar Bye, rådgiver seksjon transport i Trøndelag fylkeskommune, forstår frustrasjonen til de som har ventet på nytt bredbånd, men som nå må vente enda lengre. Samtidig påpeker han at kommunen ikke kan fortsette med de utbyggingsplanene som er lagt. Det ville vært ulovlig, og fylkeskommunen ville risikert å måtte tilbakebetale flere titalls millioner kroner som følger.

Fylkeskommunen kan ikke endre på vilkårene for støtte, men må følge de reglene som er satt nasjonalt. Reglene setter krav om internetthastighet, men ikke stabilitet.

– Vi har holdt en dialog og rådført oss med andre fylker. Vi har funnet frem til at vi ikke har lov til å kjøre videre med lukket øye. I med at vi fikk informasjonen når vi fikk den så har vi måttet ta det inn over oss, sier Bye.

Han påpeker også at utbygging av bredbånd ikke nødvendigvis betyr fiberutbygging, men utbygging av det bredbåndstilbudet som vinner en anbudskonkurranse.

Etter ferien skal den politiske ledelsen og administrasjonen i Holtålen kommune ha et møte med Trøndelag Fylkeskommune for å se hva de kan gjøre for å begynne bredbåndsutbygging i resten av Holtålen kommune.