Over 60 prosent av de spurte er bekymret for de økte prisene på strøm og matvarer. Over 40 prosent bekymrer seg også for drivstoffpriser og økte renteutgifter.

– Svært mange er urolige nå. Drivstoffprisene har vært ute av kontroll siden i vinter. Nå baller bekymringene på seg, når matvarepriser, drivstoffpriser, strømpriser og renta stiger samtidig, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland.

Undersøkelsen er gjennomført i juli av Norstat, og 1000 personer har svart på den landsrepresentative undersøkelsen.

Tror ikke på regjeringens handlekraft

63 prosent mener at myndighetene må gjøre noe med drivstoffprisene. Samtidig er det bare seks prosent som har tro på at myndighetene kommer til å gjøre noe med drivstoffprisene. Tre av fire, 73 prosent, tror ikke de kommer til å gjøre noe.

– Svært mange er bekymret nå, samtidig er det svært få som har tro på regjeringens handlekraft. Det er ikke bare overraskende, det er urovekkende. Det bør lyse en varsellampe i regjeringslokalene nå, sier Braadland.

– Disse tallene må få regjeringen til å våkne. Folks tillit til at regjeringen kan skape trygghet for folks økonomi er tynnslitt, sier Braadland.

– Vi mener kutt i avgiftene på drivstoff og støtteordninger til bilistene, etter modell fra Sverige, er langt på overtid.

"Hvor bekymret er du for..." Andel som svarer "mye" eller "svært mye"
Økte renter 44%
Økte matpriser 63%
Økte strømpriser 63%
Økte drivstoffpriser 43%

Tabellen under viser andelen som svarer «mye» eller «svært mye» på fire spørsmål om "hvor bekymret er du for...". Øvrige alternativer var «svært lite», «lite» og «vet ikke/ingen mening».