Teater i Fjellregionen 2021/2022

  • 600 aktører og av dem er 450 barn og unge
  • 4000 publikum
  • 25 ulike produksjoner
  • 6 kommuner

Teater i fjellregionen har de siste to årene bidratt med profesjonell regi og produksjonshjelp til mer enn 25 oppsetninger/forestillinger i regionen vår. Ofte er de usynlige, men de løfter skoleforestillinger og amatørteatre til nye høyder med sitt arbeid. Mer enn 600 aktører, hvorav 450 er barn og unge, har deltatt og nytt godt av deres profesjonalitet.

Oppsetningene/forestillingene har blitt sett av mer enn 4000 østerdøler, mange barn og unge. Til sammen utgjør dette mer enn 35% av befolkningen i Nord-Østerdal. Jeg er sikker på at Teater i Glåmdalen kan vise til tilsvarende tall.

Administrasjonen i Innlandet fylkeskommune innstiller på at disse to regionale institusjonene skal miste sitt tilskudd fra 2024. Hvis fylkeskommunen ikke kan støtte denne typen regional, profesjonell aktivitet som genererer så mye til lokalsamfunnet, hva kan de da støtte og hva er deres funksjon for hele fylket?

Politikere, foreldre, publikum og andre aktører: rop høyt slik at brølet når helt inn til fylkestinget!

Vi trenger teatrene våre og profesjonaliteten de har.

Det ligger faktisk et potensiale til å nå enda flere regioner med tilsvarende profesjonsarbeid, og det koster forsvinnende lite i forhold til hva de legger igjen i de respektive regioner.